32.    Jak długo będzie trzeba czekać na wydanie decyzji o zwrocie?
33.    Kiedy PFR wyda decyzję o zwrocie 100%?
34.    Kiedy PFR wyda decyzję o zwrocie subwencji w części?
35.    Kiedy PFR wyda decyzję informującą o zidentyfikowaniu okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej zwrotowi?
36.    Jakie kroki podjąć w sytuacji, gdy PFR wyda decyzję o zwrocie większej kwoty niż zakładaliśmy?
37.    W jaki sposób i w jakich terminach będzie trzeba spłacać subwencję?
38.    Jak nadpłacić kwotę subwencji do zwrotu?

10.    Kiedy dla danego dealera rozpocznie się procedura rozliczenia subwencji?
11.    Czy termin na rozliczenie subwencji liczymy od dnia wydania decyzji czy wypłaty subwencji?
12.    Czy jeśli dealer otrzymał subwencję w dwóch ratach (1 od razu, 2 po odwołaniu), to od której daty liczymy początek terminu do rozliczenia subwencji? 
13.    Jak technicznie wygląda procedura rozliczenia subwencji?
14.    Jakie dane należy przygotować i jakie informacje sprawdzić w bazach ZUS i KAS przed przystąpieniem do rozliczenia subwencji?
15.    Jeśli jednym z wielu kodów PKD naszej działalności jest kod uprawniający do 100% umorzenia, to czy możemy o takie umorzenie wnioskować?
16.    Jakie warunki trzeba spełnić, żeby PFR umorzył 75% subwencji?
17.    Jak obliczyć skalę redukcji zatrudnienia i jakich danych potrzebujemy do obliczenia?
18.    Jakiego rodzaju forma zatrudnienia jest brana pod uwagę do wyliczenia średniego zatrudnienia?
19.    Czy osoba zatrudniona na umowie zlecenie i umowie o pracę liczona jest jako 1 etat, czy 2 etaty?
20.    Czy jeśli odprowadzamy na danego pracownika tylko składkę zdrowotną, to uwzględniamy takiego pracownika?
21.    Czy w wyliczeniu średniego zatrudnienia należy uwzględniać pracowników młodocianych?
22.    Czy należy uwzględnić osoby na urlopach bezpłatnych?
23.    Czy należy uwzględnić osoby na świadczeniu rehabilitacyjnym?
24.    Jak należy obliczyć stan zatrudnienia w sytuacji przesunięcia wypłaty wynagrodzeń (np. do 10 danego miesiąca)?
25.    Jeśli na skutek pandemii COVID-19 obniżono pracownikom wymiar czasu pracy, to jak liczymy takich pracowników?
26.    Jakie dane ZUS przekaże do PFR?
27.    Od którego momentu liczona jest strata gotówkowa na sprzedaży – czy od miesiąca, w którym odnotowano stratę, czy od miesiąca, w którym udzielono subwencji?
28.    Czy skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży jest tożsama ze stratą na sprzedaży, o której mowa w ustawie o rachunkowości? Co należy rozumieć pod tym pojęciem w zależności od formy prowadzenia księgowości?
29.    Jakie pozycje z rachunku zysku i strat należy brać pod uwagę przy liczeniu skumulowanej straty gotówkowej?
30.    Jak rozumieć wyłączenie w postaci kosztów amortyzacji?
31.    Czy do rozliczenia straty gotówkowej należy brać pod uwagę dane z rocznej inwentaryzacji?

Imię i nazwisko

Telefon

Email

Firma

Zgłaszając uczestnictwo w szkoleniu, akceptuję regulamin szkoleń
a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej Pani/Pana uczestnictwa
w szkoleniu. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych

osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji marketingowych min.
newsletterów, oraz do przesyłania informacji handlowych, w tym o
wydarzeniach, drogą elektroniczną ( via: SMS, via: e-mail, w tym
otrzymywania powiadomień, wiadomości, publikacji, newslettera).Administratorem danych osobowych jest Gekko Taxens Akademia
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18. Informacje
na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są
w Informacji o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu
prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania, a także cofnięcie
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
W tym celu prosimy o kontakt pod adresem:
daneosobowe@gtakademia.pl

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 Sposób liczenia skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży

Aby zapoznać się z opisem wykładowcy, najedź na zdjęcie

Wykładowca Gekko Taxens Akademia. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT, VAT, PIT i akcyzy. Swoją wiedzą regularnie dzieli się podczas szkoleń i konferencji, zyskując autorytet, uznanie i sympatię uczestników.

Jak ująć w księgach rachunkowych i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym subwencję finansową udzieloną przez PFR?

Czy w bilansie wartość otrzymanej/umorzonej części subwencji wykazać jako kredyty i pożyczki długoterminowe czy krótkoterminowe?

W jaki sposób i w jakich terminach będzie trzeba spłacać subwencję?

Jakie kroki podjąć w sytuacji, gdy PFR wyda decyzję o zwrocie większej kwoty niż zakładaliśmy?

Jakie pozycje z rachunku zysku i strat należy brać pod uwagę przy liczeniu skumulowanej straty gotówkowej? 

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby PFR umorzył 75% subwencji?

Jak liczyć stan zatrudnienia na potrzeby rozliczenia z PFR?

Jak wypełnić oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej?

45 najważniejszych pytań i odpowiedzi

Małgorzata 
Sobońska-Szylińska

Maja
Fabrowska

Marta
Szafarowska

Rozliczenie środków z PFR
(i innych mechanizmów wsparcia).

Dlaczego warto uczestniczyć w wydarzeniu?

O szkoleniu

 Rozliczenie PFR

 Małgorzata Sobońska-Szylińska

 Szkolenie dla dealerów

 Specjalistyczna wiedza

 Marta Szafarowska

 Wykazywanie subwencji w bilansie

Czy termin na rozliczenie subwencji liczymy od dnia wydania decyzji czy przelania środków na konto?

Co trzeba wiedzieć na wypadek kontroli z PFR? 

Uczestnicząc w szkoleniu, dowiesz się między innymi:

Sprawdź, jakie zagadnienia wybraliśmy

Program

I.    Kontrola prawdziwości informacji i oświadczeń złożonych w związku z zawarciem umowy o subwencję

1.    Jak i w jakim terminie PFR może skontrolować prawidłowość informacji i oświadczeń złożonych przy podpisywaniu umowy o subwencję?
2.    Co trzeba wiedzieć na wypadek kontroli z PFR? 
3.    Czy na dzień podpisania umowy o subwencję posiadałeś status przedsiębiorcy (mikro/MŚP) uprawnionego do otrzymania subwencji?
4.    Czy umowa o subwencję została podpisana przez właściwą osobę?
5.    Czy wydatkowałeś subwencję zgodnie z Regulaminem?
6.    Czy rozliczając wydatki ze środków subwencji, dealer powinien brać pod uwagę wartość brutto faktur VAT, czy jedynie wartość netto?
7.    Czy do momentu rozliczenia subwencji z PFR należy wydatkować całą kwotę subwencji?
8.    Czy kwota subwencji i innych dofinansowań nie przekroczyła łącznie 800.000 euro limitu pomocy publicznej?
9.    Czy konieczne było prowadzenie odrębnej ewidencji dotyczącej wydatków z subwencji?

 Uzyskaj dostęp teraz

Nagranie sesji pytań i odpowiedzi w prezencie

Małgorzata Sobońska-Szylińska
Maja Fabrowska
Marta Szafarowska

Prowadzące:

Długość: 132 minuty

Natychmiast

Rozliczenie środków z PFR
(i innych mechanizmów wsparcia). 45 najważniejszych pytań i odpowiedzi

Dostęp:

Sprawdź, kto prowadzi zajęcia

Wykładowcy

Marta Szafarowska

Dopasuj szkolenie do swoich potrzeb i sprawdź...

Dostępne pakiety

Aby uzyskać dostęp, wypełnij...

Formularz zgłoszeniowy

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt

Łukasz Mućko

MENU

Zgłoś udział

II.    Zasady rozliczenia subwencji z PFR 

III.    Zasady zwrotu subwencji 

IV.    Rozliczenie księgowe subwencji i innych instrumentów otrzymanych w ramach COVID-19 

39.    Czy w bilansie wartość otrzymanej/umorzonej części subwencji wykazać jako kredyty i pożyczki długoterminowe czy krótkoterminowe?
40.    Jak ująć w księgach rachunkowych i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym subwencję finansową udzieloną przez PFR?
41.    Jak ująć w księgach rachunkowych i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym dofinansowanie bezzwrotne środkami pieniężnymi (np. dofinansowanie wynagrodzenia ze środków FGŚP)?
42.    Jak ująć w księgach rachunkowych i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym umorzenie całości lub części zobowiązań publicznoprawnych (np. zwolnienie ze składek ZUS)?
43.    Jak ująć w księgach rachunkowych i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym udogodnienia w spłacie kredytów i pożyczek (np. odroczenie spłaty rat, przedłużenie linii kredytowej)?
44.    Jak ująć w księgach rachunkowych i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym zmianę okresu leasingu operacyjnego i finansowego?
45.    Jak ująć w księgach rachunkowych i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym zmniejszenie obciążeń z tytułów publicznoprawnych (np. zwolnienie z podatku od nieruchomości)?

 Ujęcie subwencji z PFR w księgach rachunkowych

 Sposób liczenia stanu zatrudnienia

 Prezentacja subwencji z PFR w sprawozdaniu finansowym

Małgorzata Sobońska-Szylińska

Maja Fabrowska

PARTNER SZKOLENIA →

PARTNER SZKOLENIA →

132 minuty nagrania szkoleniowego

Nielimitowany czasowo dostęp do nagrania

Materiały szkoleniowe (pdf)

Nagranie sesji pytań i odpowiedzi (długość nagrania: 40 minut)

MENU

  Uzyskaj dostęp teraz

W ramach dostępu do szkolenia
"Rozliczenie środków z PFR (i innych mechanizmów wsparcia). 45 najważniejszych pytań i odpowiedzi", otrzymasz:

MENU

0 zł 

Standardowy

132 minuty nagrania szkoleniowego

Nielimitowany czasowo dostęp do nagrania

Materiały szkoleniowe (pdf)

Dostęp do nagrania sesji pytań i odpowiedzi (długość nagrania: 40 minut)

netto + VAT

Uzyskaj dostęp teraz

bezpłatny (0 zł)

MENU

MENU

SPRAWDŹ WSZYSTKIE DOSTĘPNE SZKOLENIA GEKKO TAXENS AKADEMIA

KLIKNIJ TUTAJ →

 Zasady zwrotu subwencji z PFR